Kinesitherapie

Specialisaties

Musculoskeletale kinesitherapie

Door jarenlange ervaring met musculoskeletale klachten, regelmatige bijscholingen en opzoekwerk, kunnen wij u een zo optimaal mogelijke behandeling aanbieden. U kunt bij ons terecht voor zowel pre- als postoperatieve revalidatie als voor alledaagse blessures of klachten.

Vaak voorkomende problemen:

 • Totale knie-, heup- en schouderprothese
 • Rotatorcuff herstel
 • Schouderdecompressie
 • Peesletsels, zowel van bovenste als onderste ledematen
 • Spierletsel
 • Breuken
 • Frozen shoulder
 • Kruisbandletsels
 • Rug- en nekklachten
 • Enkelverstuiking
 • Artroseklachten
 • ...

Vertigo en andere evenwichtsstoornissen

Er bestaan een aantal verschillende soorten duizeligheid waarbij kinesitherapie kan helpen. Elk heeft zijn eigen behandeling. Hieronder beschrijven we in het kort de aandoeningen en hun behandeling.

BPPV

BPPV staat voor Benigne Paroxysmale Positie Vertigo. Hierbij komen kristallen vrij in een van de semicirculaire kanalen in het evenwichtsorgaan. Waardoor deze juist vrijkomen is ongekend.

Hoewel deze duizeligheid voor de patiënt heel hevig en beangstigend kan aanvoelen, is hij goedaardig en relatief makkelijk te behandelen. Via een specifiek manoeuvre worden de vrijgekomen kristallen weer op hun plaats gezet.

Vestibulaire hypofunctie

Dit is een aandoening waarbij een of twee van de evenwichtsorganen niet meer optimaal functioneren. Hierdoor raken de hersenen in de war door de tegenstrijdige informatie die vanuit het evenwichtsorgaan komt.

Door gerichte oefeningen kunnen de hersenen wennen aan de veranderde situatie (habituatietraining). Er worden oefeningen gegeven om andere evenwichtsystemen aan te spreken (substitutie). Balanstraining kan de evenwichtsreacties verbeteren

Valpreventie

Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Door specifieke testen wordt het valrisico en de valangst in kaart gebracht. Op die manier kunnen we gerichte oefentherapie en tips aanreiken om de persoon in kwestie te helpen.

Temporo-mandibulaire disfuncties (kaakaandoeningen)

Onder temporomandibulaire dysfunctie (TMD) wordt verstaan, het niet goed functioneren van het kauwapparaat.

Er is sprake van TMD wanneer een of meer van volgende symptomen aanwezig zijn:

 • Pijn of gevoeligheid van het kaakgewricht en/of kauwspieren
 • Een verstoord bewegingspatroon van de onderkaak
 • Kaakgewrichtsgeluiden (geluiden alleen is niet voldoende om te spreken over een TMD)

Het doel van de behandeling is het opheffen van eerder genoemde problemen. Goede uitleg, begeleiding en het geven van inzicht is een belangrijk onderdeel van de behandeling. De verdere behandeling kan bestaan uit mobilisatietechnieken, ontspanningstechnieken en stretching.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Prenatale lessen

Tijdens de prenatale lessen wordt je (samen met je partner) voorbereid op de arbeid en de geboorte door specifieke oefeningen:

 • Houdingen om de weeën op te vangen
 • Baringshoudingen
 • Massages
 • Ademhalingsoefeningen die de weeën helpen op te vangen
 • Persoefeningen
 • Uitleg over de bevalling

Postnatale begeleiding

Eenmaal moeder geworden is het raadzaam postnatale begeleiding te volgen om het herstel van het lichaam te bevorderen en als preventie voor klachten van de bekkenbodem. Tijdens deze lessen wordt extra bekkenbodemspieroefeningen hebben hier een belangrijke rol. Ze moeten eerst terug versterkt worden alvorens de buikspieren te oefenen. Verder komen houdings- en algemeen versterkende oefeningen aan bod op een aangepaste en opbouwende manier.

Litteken- en brandwondentherapie

Na het ontslag uit het hospitaal komt het genezingsproces van brandwonden en littekens pas echt op gang. Kinesitherapie speelt hierbij een centrale rol in de nazorg. Het uitzicht van het litteken wordt bepaald door de dikte (hypertrofie) en de spanningen op het litteken (retractie – attractie). Beide componenten kunnen fel verbeterd worden door manuele defibrosering. Deze technieken, met de hand uitgevoerd, worden toegepast vanaf 3 weken na operatie tot aan de volledige genezing van het litteken.

Littekens die ouder zijn dan 6 maanden kunnen soms nog zeer dik zijn of fel rood kleuren. Bij zulke littekens volstaat de manuele behandeling niet meer. Dan kunnen wij mechanische defibrosering of vacuo-depressotherapie toepassen. Hiervoor gebruiken wij de PRUS. Hierbij wordt de huid met negatieve druk aangezogen en alzo sterk gemobiliseerd.

Indien een litteken over een gewricht loopt, kunnen er door de spanningen op het litteken bewegingsbeperkingen ontstaan, die in ernstige gevallen zelfs echte misvormingen teweeg brengen. Daarom is het noodzakelijk dat de kinesitherapeut vanaf de dag na de operatie de beweeglijkheid onderhoudt door middel van posturale rekkingen. Dit moet volgehouden worden zolang het litteken blijft veranderen.

Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een therapievorm die werkt op het lymfestelsel. Het lymfestelsel zorgt ervoor dat overtollig vocht (zichtbaar of onzichtbaar oedeem) in het weefsel afgevoerd wordt ui de lymfebanen.

Lymfedrainage is een natuurlijk proces in het lichaam. Soms wordt het echter bemoeilijkt door bijvoorbeeld en aangeboren problematiek, operatie (bvb. Borstkanker), ziekte, ongeval, stress,…

In dit geval kunnen zichtbare of onzichtbare oedemen (vochtophopingen) ontstaan in het lichaam.

Via manuele lymfedrainage kan hierop ingewerkt worden. Lymfedrainage bevordert de vochtdoorstroming doorheen het lymfestelsel, heft oedemen op, verhoogt de immuniteit en vermindert stress.

Het is toepasbaar op verschillende domeinen:

 • Oedemen (lymfoedeem, veneuze insufficiëntie), lipoedeem, na operatie
 • Slapeloosheid
 • Migraine
 • Stress

Oncorevalidatie

Veel kankerpatiënten krijgen na of tijdens hun behandeling te maken met ernstige fysieke of psychosociale bijwerkingen. Bvb. Vermoeidheid, conditievermindering, krachtverlies, gedaald functioneren.

Dit kan leiden tot een vermindering van de levenskwaliteit en daling van het algemeen welzijn.

Door middel van een oefenprogramma op maat wordt hieraan gewerkt om op die manier de levenskwaliteit te verbeteren en de re-integratie in het gewone leven te bevorderen;

Er wordt aandacht besteed aan:

 • Het verbeteren van de conditie
 • Het herwinnen van spierkracht
 • Het overwinnen van bewegingsangst
 • Stimuleren van een actief leven
 • Overwinnen van vermoeidheid

Schouderrevalidatie

Schouderklachten kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om plots ontstane pijn door een val op de arm, tot langdurende klachten. Problemen bij het sporten of bij alledaagse handelingen. Na een operatie of als deze niet mogelijk/nodig is. De schouder kan instabiel zijn of “bevriezen”. Kortom voor iedere persoon met schouderklachten is er een specifieke aanpak nodig.

Hierdoor is het nodig om op regelmatige tijd bijscholingen te volgen. Als lid van het Schoudernetwerk Vlaanderen engageert Tim zich dan ook om meermaals per jaar lezingen en cursussen bij te wonen. Dit in combinatie met een jarenlange praktijkervaring maakt dat we hier in de praktijk wel van aanpakken weten

Consultaties

Laat tijdig weten mocht u verhinderd zijn. Op die manier kan een andere patiënt geholpen worden. Indien u minder dan 24u op voorhand verwittigd zal de consultatie aangerekend worden.

De betaling gebeurt na 9 of 10 behandelingen. Dit kan zowel cash als met bancontact of een betaalapp. Gelieve u hierop te voorzien. Na de betaling krijgt u het getuigschrift mee. Hiermee kan u een terugbetaling bekomen van de mutualiteit.

Gelieve steeds te vermelden indien u al kinebeurten elders volgde. Dit is belangrijk voor uw terugbetaling.

Breng de eerste behandeling steeds het voorschrift van de dokter mee en een klevertje van de mutualiteit. Eventuele beeldvorming of verslagen mogen zeker ook meegenomen worden

Tarieven & terugbetaling

Wij werken als gedeconventioneerde kinesitherapeuten.

Voor een behandeling (behandelduur van +/- 30min) in de praktijk betaal je 35 EUR. Een huisbezoek kost 38 EUR.

Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming gelden steeds de conventietarieven.