Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk 'bewegen als therapie'. Er is dan ook heel wat wetenschappelijke evidentie voorhanden die aantoont dat 'behandelen door te bewegen' uiterst geschikt is bij klachten van het bewegingsapparaat. In combinatie met manuele technieken kan er van in het begin van de revalidatie direct mee gestart worden.

Recentelijke ontwikkelingen binnen de pijnwetenschappen zorgen ervoor dat er binnen de kinesitherapie steeds meer aandacht wordt besteed aan krachtige pijneducatie. Deze educatie wordt vooral gebruikt bij langer durende klachten, maar kan er ook voor zorgen dat acute klachten niet chronisch worden.

Specialisaties

Musculoskeletale kinesitherapie

Door jarenlange ervaring met musculoskeletale klachten, regelmatige bijscholingen en opzoekwerk, kunnen wij u een zo optimaal mogelijke behandeling aanbieden. U kunt bij ons terecht voor zowel pre- als postoperatieve revalidatie als voor alledaagse blessures of klachten.

Vaak voorkomende problemen:

 • Totale knie-, heup- en schouderprothese
 • Rotatorcuff herstel
 • Schouderdecompressie
 • Peesletsels, zowel van bovenste als onderste ledematen
 • Spierletsel
 • Breuken
 • Frozen shoulder
 • Kruisbandletsels
 • Rug- en nekklachten
 • Enkelverstuiking
 • Artroseklachten
 • ...

Vertigo en andere evenwichtsstoornissen

Er bestaan een aantal verschillende soorten duizeligheid waarbij kinesitherapie kan helpen. Elk heeft zijn eigen behandeling. Hieronder beschrijven we in het kort de aandoeningen en hun behandeling.

BPPV

BPPV staat voor Benigne Paroxysmale Positie Vertigo. Hierbij komen kristallen vrij in een van de semicirculaire kanalen in het evenwichtsorgaan. Waardoor deze juist vrijkomen is ongekend.

Hoewel deze duizeligheid voor de patiënt heel hevig en beangstigend kan aanvoelen, is hij goedaardig en relatief makkelijk te behandelen. Via een specifiek manoeuvre worden de vrijgekomen kristallen weer op hun plaats gezet.

Vestibulaire hypofunctie

Dit is een aandoening waarbij een of twee van de evenwichtsorganen niet meer optimaal functioneren. Hierdoor raken de hersenen in de war door de tegenstrijdige informatie die vanuit het evenwichtsorgaan komt.

Door gerichte oefeningen kunnen de hersenen wennen aan de veranderde situatie (habituatietraining). Er worden oefeningen gegeven om andere evenwichtsystemen aan te spreken (substitutie). Balanstraining kan de evenwichtsreacties verbeteren

Valpreventie

Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Door specifieke testen wordt het valrisico en de valangst in kaart gebracht. Op die manier kunnen we gerichte oefentherapie en tips aanreiken om de persoon in kwestie te helpen.

Temporo-mandibulaire disfuncties (kaakaandoeningen)

Onder temporomandibulaire dysfunctie (TMD) wordt verstaan, het niet goed functioneren van het kauwapparaat.

Er is sprake van TMD wanneer een of meer van volgende symptomen aanwezig zijn:

 • Pijn of gevoeligheid van het kaakgewricht en/of kauwspieren
 • Een verstoord bewegingspatroon van de onderkaak
 • Kaakgewrichtsgeluiden (geluiden alleen is niet voldoende om te spreken over een TMD)

Het doel van de behandeling is het opheffen van eerder genoemde problemen. Goede uitleg, begeleiding en het geven van inzicht is een belangrijk onderdeel van de behandeling. De verdere behandeling kan bestaan uit mobilisatietechnieken, ontspanningstechnieken en stretching.

Hand- en polsrevalidatie

Wat zouden we doen zonder onze handen? Hoeveel gebruiken we onze handen op een dag? Het lijkt zo evident, maar een goede functie van de handen is noodzakelijk om dagdagelijks goed te functioneren.

De aanwezigheid van veel structuren op een kleine oppervlakte maken van de hand een heel ingenieus instrument. Letsels van de hand en pols komen frequent voor en zijn dan ook meer en meer een specialisme aan het worden. De juiste therapie is dan ook belangrijk voor een goed herstel. Elke patiënt met een handletsel krijgt een manuele behandeling aangevuld met oefentherapie. Bijzondere aandacht gaat uit naar het versoepelen van littekenweefsel, omdat dit bij handletsels vaak een belemmering vormt voor een goede mobiliteit. In samenspraak met onze littekentherapeut wordt een gepaste behandeling hiervoor besproken.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Prenatale begeleiding

Zwanger zijn en bevallen zijn unieke en bijzondere momenten in je leven. Momenten waar je met blijdschap en voldoening aan terug zou willen denken.
Het zijn gebeurtenissen die veel veranderingen meebrengen.

In het eerste deel van de prenatale begeleiding, de zwangerschapslessen, staan we stil bij deze veranderingen. Er worden oefeningen gegeven voor de algemene houding, de bekkenbodem, de ademhaling, stretching en oefeningen om zwangerschapsklachten op te vangen.

Het tweede deel van de prenatale begeleiding zijn de lessen die je voorbereiden op de geboorte. Hierin wordt je (samen met je partner) voorbereid op de arbeid en de geboorte door specifieke oefeningen:

 • houdingen om de weeën op te vangen
 • baringshoudingen
 • massages
 • omgaan met pijn en angst
 • ademhalingsoefeningen die de weeën helpen opvangen
 • persoefeningen
 • uitleg over de bevalling.

Zo kunnen jullie als aanstaande ouders je voorbereiden op wat er gaat gebeuren, wat helpt om rustiger en zelfverzekerder te zijn.

Postnatale begeleiding

Eénmaal moeder geworden is het raadzaam postnatale begeleiding te volgen om het herstel van het lichaam te bevorderen als preventie voor de klachten van bekkenbodem. Tijdens deze lessen wordt extra aandacht besteed aan de conditie van je lichaam. De bekkenbodemspieroefeningen hebben hier een belangrijke rol, ze moeten eerst terug versterkt worden alvorens de buikspieren te oefenen. Verder komen houdings- en algemeen versterkende oefeningen aan bod op een aangepaste en opbouwende wijze.

Babymassagelessen

Indien je dit wenst, kan je ook een lesje babymassage volgen. Het doel is een fijne,rustige massage te geven aan de baby om het contact tussen jou en de baby te verdiepen.

Praktische informatie

Prenataal kan je vanaf 24 weken starten met de zwangerschapslessen. Postnataal kan je vanaf 6 weken na de geboorte, na controle bij de gynaecoloog, starten. Je kan best makkelijke kleding aandoen.

Litteken- en brandwondentherapie

Na het ontslag uit het hospitaal komt het genezingsproces van brandwonden en littekens pas echt op gang. Kinesitherapie speelt hierbij een centrale rol in de nazorg. Het uitzicht van het litteken wordt bepaald door de dikte (hypertrofie) en de spanningen op het litteken (retractie – attractie). Beide componenten kunnen fel verbeterd worden door manuele defibrosering. Deze technieken, met de hand uitgevoerd, worden toegepast vanaf 3 weken na operatie tot aan de volledige genezing van het litteken.

Littekens die ouder zijn dan 6 maanden kunnen soms nog zeer dik zijn of fel rood kleuren. Bij zulke littekens volstaat de manuele behandeling niet meer. Dan kunnen wij mechanische defibrosering of vacuo-depressotherapie toepassen. Hiervoor gebruiken wij de PRUS. Hierbij wordt de huid met negatieve druk aangezogen en alzo sterk gemobiliseerd.

Indien een litteken over een gewricht loopt, kunnen er door de spanningen op het litteken bewegingsbeperkingen ontstaan, die in ernstige gevallen zelfs echte misvormingen teweeg brengen. Daarom is het noodzakelijk dat de kinesitherapeut vanaf de dag na de operatie de beweeglijkheid onderhoudt door middel van posturale rekkingen. Dit moet volgehouden worden zolang het litteken blijft veranderen.

Consultaties

Elke eerste behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek, waarin alle facetten van uw klachten belicht worden. Hierna volgt het verdere klinisch onderzoek, waarbij aan de hand van algemene en specifieke testen een verder beeld wordt gevormd van uw klacht. Eventueel kan dit onderzoek nog uitgebreid worden met specifieke vragenlijsten om een nog beter beeld te krijgen van uw klachten.

Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. Hier proberen we niet enkel te werken aan uw klachten, maar ook de oorzaak van uw problemen weg te nemen. We streven naar een herstel op lange termijn met een minieme kans op herval. Afhankelijk van de klachten en de oorzaak hiervan worden verschillende technieken aangewend. Hier denken we o.a. aan oefentherapie, mobilisatietechnieken, stretching, taping, (pijn)educatie,...

Tarieven & terugbetaling

Wij zijn op dit moment geconventioneerd. Dit wil zeggen dat wij de RIZIV-tarieven hanteren. Voor meer informatie ivm de tarieven kan u terecht op http://www.riziv.fgov.be/.